2 boyutlu projelerden 3 boyutlu metraj hesabı nasıl çıkarılır
3 boyutlu metraj hesabı

2 Boyutlu Proje Üzerinden Otomatik Olarak 3 Boyutlu Metraj Hesabı Nasıl Çıkarılır?

Metraj hesabı denildiğinde akla, uzun ve sıkıntılı bir süreç, tekrar eden işlemler, kısıtlı sürede hazırlanması gereken işler gelmektedir. Bununla beraber yanlış metraj hesabından doğabilecek hatalı sonuçlar firmaları ve çalışanları olumsuz yönde etkilemektedir. Metrajların tam ve doğru olarak hesaplanması ihale süreçlerinden, planlamaya, satın alma süreçlerinden finansman teminine kadar birçok sürecin doğru yürütülmesini sağlamaktadır.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte gerek yurtdışında, gerek ise yurtiçinde metrajların yazılımlar üzerinden hesaplanmasına yönelik bir çok çalışma yapılmıştır. Ancak bu durum yazılımlar üzerinden metraj çalışması yapan mühendisleri zorlayan şartları da ortaya çıkarmıştır.

Metraj 3 boyutlu bilgiye dayanan bir çalışmadır. Bu nedenle; öncelikle 2 boyutlu projelerin 3. boyutunun elde edilmesi için çizim olarak çalışmaların yapılması yani, yapının 3 boyutlu tasarımının elde edilmesi gerekmektedir.

Bu nedenle; 2 boyutlu olarak hazırlanan projelerin 3. Boyuta kaldırılması için ek yazılımlara, uzun zaman dilimine, bu iş için eğitilmiş personele, bu nitelikteki personel için ekstra ücret ödenmesine ihtiyaç bulunmaktadır. Ayrıca; 2 boyutlu çizimleri 3. Boyuta kaldıracak yazılımların lisans ve eğitim bedelleri ile yeni versiyonlara geçiş bedellerinin de çok yüksek olması nedeniyle firmalar, metraj çalışmalarında yazılım kullanmak yerine, metrajları manuel olarak ve elle hazırlama yoluna gitmektedirler.

Peki 2 boyutlu çizilmiş bir DWG dosyası üzerinden hiçbir değişiklik yapmadan 3 boyutlu bir metraj hesabına en kolay yoldan nasıl ulaşılabilir?

3 Boyutlu Projelere Neden İhtiyaç Vardır?

3 boyutlu proje

Bu soruyu cevaplamadan önce metraj çalışmalarında 3. boyuta neden ihtiyaç duyulmakta olduğuna bir göz atalım.

3. boyutu yani “Z” veya bir başka ifade ile yükseklik parametresi yani “h” değerini elde etmek için gereklidir. Yani projelerin 3. boyuta kaldırılmasındaki amaç yükseklik parametresine ihtiyaç duyulan imalatların “Z” ve/veya “h” değerini elde etmekten başka bir amacı yoktur. Yalnızca, “Z” yani yükseklik “h” parametresine ulaşmak içi işin kapsamındaki onlarca, yüzlerce hatta binlerce paftanın 3. Boyuta kaldırma işleminin yapılması gerekmektedir. Bir tek parametreyi elde etmek için;

• 2 boyutlu tüm projelerin 3. boyuta kaldırılması için fazladan ve uzun zaman alacak bir çalışmanın yapılması,
• Proje değişiklik ve revizyonlarında 3. Boyut için yeni baştan bir çalışma yapılması,
• Yapılacak çalışmaların çok uzun zaman alması,
• Bu işi için kullanılacak yazılımların lisans ve versiyon değişikliklerinin son derece pahalı olması,
• Extra zaman israfı,
• Programların öğrenim ve eğitim giderlerinin çok yüksek olması,
• Bu eğitimi alacak personelin her zaman işten ayrılma riskinin bulunması,
• Metraj çalışmalarından sonra yeşil defter ve keşif özeti oluşturulabilmesi için ayrıca; başka yazılımlara da ihtiyaç bulunması,


gibi olumsuzluklar vardır.

Yalnızca, “Z” yani yükseklik “h” parametresini elde etmek için katlanılan bunca zahmet, zaman israfı, extra mali külfet, personele ayrılma olasılığı gibi bir çok olumsuzluğu içermektedir. Böyle bir yazılımı kullanmak ise, aslında bir kullanıcı olmak değil, operatör olmak anlamına gelmekte olup, eğitim için de uzun bir zaman ve eğitim masrafı gerekmektedir. Şimdi; işin püf noktası olan 2 boyutlu projeler üzerinden 3 boyutlu metraj hesabının nasıl yapılabileceğini anlatalım.

Com Standard Ekran Görüntüsü

Com Metraj Yazılımları adı altında 7 yılı aşan bir sürede geliştirmiş olduğumuz otomatik metraj çözümleri ile metraj hesabından kaynaklı tüm zorluk ve sorunların önüne geçilmiş, minimum sürede % 100 tam ve doğrulukta 3 boyutlu metraj oluşturulması sağlanmış, böylece (100.000 m2 lik bir yapının demir, beton, kalıp, kalıp iskelesi metrajının 1 günde hazırlanması) minimum sürede, tam ve doğru metraj hesaplarına ulaşılabilmiştir.

DWG formatındaki her hangi bir statik projeyi yine her hangi bir CAD yazılımı ile açmak, metraj hesabının otomatik olarak bitirilebilmesi için fazlasıyla yeterlidir. DWG dosyaları üzerinde hiçbir değişiklik yapmaya gerek olmadan 2 boyutlu proje üzerinden 3 boyutlu metraj sonucuna ulaşabilen metraj çözümleri ile aylarca süren metraj hesabı 1 günde rahatlıkla bitirilebilmektedir. Peki, Com Metraj Yazılımları yapıyı 3 boyuta kaldırmadan doğru metraj hesabını nasıl çıkarmaktadır?

Com Metraj Yazılımları metrajı çıkarılacak proje için bir yapı ağacı oluşturulması mantığı ile çalışmaktadır. Her hangi bir metraj çalışmasına başlamadan önce ilgili işin yapı ağacının oluşturulması için birkaç verinin nümerik olarak girilmesi ile “Z” yani yükseklik “h” parametresine bağlı olarak elde edilecek bilgileri otomatik olarak oluşturulması sağlanır.

Metraj hesabına başlamadan önce Com Metraj Yazılımları’nın kullanıcısına sorduğu birkaç soruya cevap vermek gerekmektir. Binaların sayısı, blokların adı, bloklardaki kat adetleri, katların yükseklikleri, katlardaki döşeme kalınlıkları (aynı katta farklı kalınlıklardaki döşemeler, farklı kotlardaki kademeler) gibi bilgiler girilerek otomatik yapı ağacı oluşturularak okutma işlemine geçilir.

Com Metraj Ekibi, bu sorunun çözümü olarak ilk girilen değeri default değer olarak projeye kaydeder ve her blok, her kat ya da her mahal için bu bilgiler ayrı ayrı da girilebilmesini sağlamaktadır.

Com Platinum Ekran Görüntüsü

Geri kalan işlem ise metrajı çıkarılacak alanı CAD yazılımı ile açmış olduğunuz DWG dosyası üzerinden mouse yardımı ile kare içerisine alıp enter tuşuna basmaktır. Binlerce bilginin metrajı birkaç dakika içerisinde oluşur. Okutma işlemi bittiğinde program, metrajı, yeşil defteri ve keşif özetini otomatik olarak oluşturur.

Aynı metraj hesabı döşeme kalınlığının değiştiği döşeme tiplerinde de uygulanmaktadır. Bu nedenle; tüm metraj hesabı çok kısa sürelerde tamamen otomatik olarak ve %100 doğrulukta bitirilebilmektedir.

Aslında mantık olarak 3 boyutlu projeler üzerinden metraj çıkarmak için 3 boyutlu proje ihtiyacı ortadan kalkmakla birlikte tek bir parametrenin (yükseklik) değer olarak yazılıma girilmesi ile 3 boyutlu metraj hesabına anında ulaşılabilmektedir.

Yaklaşık 7 senedir Türkiye’nin devleri tarafından aktif olarak kullanılan Com Metraj Yazılımları, milyonlarca metrekarelik alanın metrajlarını 3 boyutlu projeye ihtiyaç duymadan hesaplanmakla birlikte ülkemizde hızla yayılmaya da devam etmektedir. Metraj hesabından kaynaklı zararların tamamen önüne geçen Com Metraj Yazılımları günümüzde Türkiye’nin en büyük projelerinde aktif olarak çalışmaktadır.

1 defa satın alınan Com Metraj Yazılımları, firmaların bundan sonra hesabını çıkaracağı tüm projelerin ya da ihalelerin metraj hesabına çözüm olarak kullanılmaktadır. Com Metraj Yazılımlarının eğitimi en uzun 3 saat sürmekle birlikte 3 saatlik eğitimi alan bir kullanıcı 500.000 m2’lik bir alanın donatı, beton, kalıp ve kalıp iskelesi metrajlarını 1 hafta gibi kısa bir sürede rahatlıkla bitirebilmektedir. Ayrıca metraj hesaplarını Com Metraj Yazılımlarına aktaran firmalar, kurumsal hafızalarına da katkıda bulunmuş olup firma geçmişlerini de koruma altına almışlardır.

Com Metraj Yazılımları ile yoluna devam eden bir çok şirket, %100 doğru metraj sonucuna minimum sürelerde ulaşmış olup planlama süreçlerine hatasız olarak başlamışlardır.

Com Metraj Yazılımları Kullanan Şantiyeler

Kısaca 2 boyutlu projeden 3 boyutlu metraj...


Com Platinum Donatı Metraj Yazılımı
Com Standard Beton, Kalıp ve Kalıp İskelesi Metraj Yazılımı
Com Metraj Yazılımlarını tercih eden Türkiye’nin Devleri