Aplikasyon Planından Kolon ve Perde Donatı Metrajı Nasıl Çıkarılır
Aplikasyon Planından Otomatik Metraj

Aplikasyon Planlarından Kolon ve Perde Donatı Metrajlarının Çıkartılmasındaki Zorluklar Nelerdir?

Donatı metrajında yaşanan en büyük zorluk, aplikasyon planından kolon ve perde donatı metrajlarının çıkartılmasıdır. Çünkü; aplikasyon planlarındaki kolon ve perdelerin düşey donatılarında uzunluklar ve filiz boyları, etriyelerin ve tevzi donatıların adet ve uzunluklar ile çirozlarda da m2 de kullanılacak adet bilgisi dışında bilginin bulunmamasıdır. Ayrıca; aplikasyon planlarında kolon olarak belirtilen ancak, uzun kenarı dar kenarın 7 katından büyük olan kolonların perde şekilde dizayn edilmesi gerektiği halde kolon olarak dizayn edildiği görülmektedir.

Bu nedenle; aplikasyon planları üzerinden donatı metrajına başlamadan önce;

1- Perde şeklindeki kolonların boyutlarına bakılarak uzun kenar, dar kenar oranının 7 den küçük veya büyük olduğunun belirlenmesi,
2- Bu orandan büyük olan kolonların donatıların dizayn şartlarının perde şeklinde düzenlenmesi, başlık bölgelerinin oluşturulması, başlık bölgelerine ait etriyelerin ve tevzi donatılarının adet ve uzunlukları ile m2 ye belirlenmesi,
3- Kolon etriyelerinin hesabında ise, düğüm notası detayında belirtilen usul ve esasa göre sıklaştırma bölgesi yüksekliklerinin;

a- Min ≥ 50 cm’den küçük olamaz,
b- Min ≥ kolon geniş kenar uzunluğundan küçük olamaz,
c- Kat yüksekliğinden kolonlara bağlanan kirişlerden derinliği büyük olanın değeri düşüldükten sonra kalan yüksekliğin 1/6 sından küçük olamaz,

Şartlarının irdelenmesi gerekmektedir.

Her bir kolon için ayrı ayrı olmak üzere alt sıklaştırma bölgesi + orta açıklık bölgesi + üst sıklaştırma bölgesi ile kolona bağlı olan kirişlerden derinliği en fazla olan kirişin yüksekliğinin h/10 u kadar etriyeyi de dikkate alarak toplam etriye adedinin bulunması gerekir.

Ayrıca; yine her bir perde için de ayrı ayrı olmak üzere perdelerin her 2 başındaki başlık bölgesi uzunluklarının belirlenmesi (L/20), buna göre başlık bölgesi etriyeleri için alt sıklaştırma bölgesi + orta açıklık bölgesi + üst sıklaştırma bölgesi uzunluklarına göre etriye adetlerini, yine etriye dağıtma aralıklarına göre tevzi donatıların adet ve uzunluklarını ve çirozların adetlerinin belirlenmesi gerekmektedir.

Bu hesabın her bir kolon ve perde için teker teker ve elle yapılması işin büyüklüğüne ve metraj hazırlığı için verilen süreler dikkate alındığında bu tür bir hesabın elle yapılması fiilen mümkün olamamaktadır.

Aplikasyon Planlarından Yazılımlar ile Metraj Hesabı Çıkarılabilir mi?

Metraj hesabı nasıl biter?

Aplikasyon planlarından kolon ve perde donatı metrajlarının yazılım ile çıkarılması doğru ve hızlı bir sonuç verecektir. Son dönemlerde inşaat firmalarının öncelikli tercihi noktasına gelen Com Platinum donatı metraj yazılımı, aplikasyon planları üzerinden %100 doğrulukta metraj çıkardığı gibi çıkardığı tüm metraj hesabı anında raporlara aktarılabilmektedir. İşini yazılımlara aktaran inşaat firmaları, kaba metraj hesabının tüm adımlarını otomasyona bağlamakla beraber planlama ve sipariş listelerini de %100 doğru bilgilerin üzerinden rahatlıkla oluşturabilmekteler.

Üst Yapı Kaba Metrajlarında Metraj Yazılımları Farkı

Maliyetleri düşürebilmek açısından planlama büyük önem arzetmektedir ve doğru planlama için her zaman doğru metraj hesabına ihtiyaç vardır. Bu doğrultuda hareket eden Com Platinum, projelerde eksik ya da hatalı donatı adetleri bulunsa bile TS500 ve Deprem Yönetmeliğini devreye sokarak %100 başarı sağlamaktadır. 100.000 m2'lik alanın donatı metrajları ile birlikte yeşil defter, keşif özetleri hatta donatı sipariş ve kesim listelerini 1 günde rahatlıkla bitiren Com Platinum, donatı metrajları için geliştirilen en akıllı yazılım çözümü olmaya devam etmektedir.

Com Platinum ile aplikasyon planı üzerinden kolon ve perde donatı metrajı


Com Platinum, donatı metrajlarına yönelik tüm zorluklarla başa çıkar ve donatı metrajının tüm yükünün üzerine alır. Türkiye'nin en çok tercih edilen metraj yazılımı olan Com Platinum demo talebi için sayfanın sağ altında bulunan iletişim formunu doldurmanız yeterlidir.

Metraj Yazılımları iletişim
Doğru donatı metraj hesabına tek tıklamayla ulaşın
3 boyut ile modellemeden beton, kalıp ve kalıp iskelesi metrajları anında hazır?
Com Platinum ile kimlere çözümler sağladık?