Kirişlerde Donatı Metrajı Nasıl Yapılır?

Kirişlerde Donatı Metrajı Nasıl Yapılır?

Kiriş donatı metrajı nasıl yapılır sorusunun cevabından önce DWG dosyaları üzerinde kontrol edilmesi gereken bazı önemli noktalar vardır. Bu noktalar kontrol edilmeden metrajın doğruluğu garanti edilemez. Peki doğru metraja ulaşmadan önce kiriş paftalarında nelere dikkat edilmelidir?

• Kişilerin boyut bilgisinin kontrol edilmesi,
• Kiriş asal donatılarının minimum φ 12 mm, etriyelerin ise minimum φ 8 mm olup, olmadığının kontrol edilmesi,
• Asal donatılardaki eklerin bindirme ve/veya manşonla mı yapılacağının kontrol edilmesi,
• Bindirme yapılacak ise, proje müellifince verilen filiz boylarının çap … φ, ya da cm olarak mı verilip verilmediğinin kontrol edilmesi,
• Kirişlerde etriye sıklaştırması var ise sıklaştırma bölgesi uzunluğunun kiriş derinliğinin 2 katı olmasının kontrol edilmesi, (Kiriş ebadı 30/60 ise her 2 başta 120 cm lik sıklaştırma bölgesi bulunacaktır.)
• Sıklaştırma bölgelerindeki etriye adedi hesabında adedin bir 1 fazla, orta açıklıklarda ise etriye adedinin (-) 2 azaltma yapılması,
• Etriye adetlerinin hesaplanırken kiriş açıklığından 10 cm lik bir uzunluk düşüldükten sonra kalan uzunluk üzerinden etriye adetlerinin hesaplanması,
• Metraja dahil edilen her donatı için müstakil bir poz numarası verilmesi,
• Etriye uzunlukları, kiriş boyutu üzerinden hesaplanacak olup, pas payı mesafesi (min 2,5 cm) düşülerek hesaplanması,
• Etriye adetlerinin sıklaştırma bölgeleri ile orta açıklıkta olması gereken sayıda olup, olmadığının kontrol edilmesi,
• Aynı kiriş bilgisinin benzer kirişler için de kullanılıp kullanılmadığının kontrol edilmesi gerekmektedir.

Yukarıdaki maddelerin kontrolü ne kadar doğru yapılırsa metraj sonucu o kadar hatasız oluşacaktır. Ayrıca başta yapılan bu kontroller, ileride oluşacak zaman kayıplarının önüne geçecektir.


Com Platinum ile Kiriş Metraj Hesabı Saniyler İçerisinde Hazır
Com Metraj Yazılımları ile kimlere çözümler sağladık?