Pursantaj Üzerinden Metraj Hesabı Neden Yapılmamalı?
Pursantaj ile metraj hesabı

Pursantaj Üzerinden Metraj Hesabı Neden Yapılmamalı?

Elle yapılan metrajların çok uzun sürede hazırlandığı, bu şekilde hazırlanan metrajların da %100 doğru olup olmadığı her zaman tartışma konusudur. Bu şekilde hazırlanan metrajlar üzerinden yapılan iş programları ve planlamalarda ciddi hatalar ve sapmalar olmaktadır.

Elle hazırlanan metrajlara dayalı olarak yapılan talep, sipariş ve satın alma süreçleri ile imalat aşamasında sorunlarla karşılaşılmakta, bazen gereksiz, bazen ihtiyaçtan fazla, bazen de ihtiyaç miktarından daha az malzeme tedariki nedeniyle nakit akışı ve finansman maliyetlerinde sapmalara neden olunduğu gibi, iş programı ve planlamanın aksamasına ve gecikmelere neden olmaktadır.

Yanlış hesaplanan metrajlardan dolayı firmalarda ciddi sorunlar yaşanmaktadır.

İnşaat işlerinde ana girdilerinden olan demirin genelde inşaatta kullanılacak beton miktarı esas alınarak, kullanılacak demirin miktarı belli bir pursantaj (%...) değeri üzerinden hesaplanmaktadır.

Pursantaj (toplam beton miktarı m3/ton başına kullanılması öngörülen demirin kg’ı=projede kullanılacak toplam demir miktarı) üzerinden demir tonajının hesaplanması yüzünden firmalarda ciddi sorunlar yaşanmaktadır.

Projede kullanılacak demirin betona bağlı bir pursantaj oranı üzerinden hesaplanması tümden yanlış olan bir alışkanlıktır. Çünkü; demir miktarını beton üzerinden pursantaj yolu ile hesabında aşağıda belirtilen tüm faktörler dikkate almış olsa dahi ihtiyaç demir miktarını hesaplamak metraj çıkarılmadıkça mümkün değildir.

pursantaj ile metraj
Buna göre;

a- Yapının kullanım amacı, (konut, idari bina, fabrika, konferans salonu, okul, hastane vb. yapılar için döşeme yüklerinin hesabına esas yük kabulleri)

b- Yapıda kullanılacak beton sınıfı,

c- Statik hesaba esas yapının önem katsayısı,

d- Projedeki aks açıklıkları,

e- Projedeki aks karolajlanın niteliği, (düzgün, eğik, ışınsal, karmaşık aks sistemi vb.)

f- Kat yükseklikleri,

g- Yapını ağırlık ve rijitlik merkezinin yeri ve aralarındaki sapma oranları,

h- Deprem yapı davranış kat sayısı,

i- Dilatasyon sayısı,

j- Yapının düzenli ve/veya düzensiz yapı olup olmadığı,

k- Döşemelerinnin tipi, (plak, kaset, nervürlü, mat, ard germe, karmaşık sistemli döşeme vb.)

l- Temel tipi, (radye, kirişli radye, sürekli temel, kademeli sürekli temel, tekil temel, karmaşık temel vb.)

m- İnşa edilecek yerin depremsellik derecesi,

n- Zemin parametreleri,

o- Kirişlerdeki donatıların pilyeli veya pilyesiz olması,

p- Statik hesaplarda dikkate alınmayan ancak; projelerde kesitten tarif edilen (hatıl, subasman perdesi, parapet, kapama perdesi, vb.) sayısı, ebadı ve boyut oranı,

q- Kazık temel, iksa, kazıklı iksa vb. yapı elemanlarının olup olmadığı,

r- Kullanılan statik analiz programı,

Gibi daha pek çok faktör reel olarak bilinse dahi, projenin ihtiyacı olan demirin beton miktarı üzerinden pursantaj yoluyla bulunması doğru olmayan bir metottur.

Çünkü; birim fiyat üzerinden bir değerlendirme yapıldığında betonun m3/ TL mailyeti ile demirin ton/TL maliyeti üzerinden üzerinden bir değerlendirme yapıdığında işin toplamında örneğin % 10 luk bir yanlış hesabın mailyeti betonda mimimun iken demirde maxsimum düzeyde olacaktır.

Bu nedenle; gerek teklif, gerek ise inşaat aşamasında gerekli olacak demir miktarının, beton üzerinden pursantajla değil, doğrudan metraj çıkartılarak hesaplanması zorunludur.

Eğer, pursantaj üzerinden bir hesaplama yapılacak ise beton üzerinden demiri pursante etmek yerine, demir metrajı üzerinden betonu pursantaj yolu ile hesaplamak maliyet açısından riskinizi minimize edecektir.

Doğru Metraj Hesabına En Hızlı Nasıl Ulaşılır?

metraj yazılımı

Com Metraj Yazılımları, 2010 yılından günümüze, bir çok inşaat firmasının metrajdan kaynaklı zararlarının önüne geçmiş, ayrıca firmaların karlılıklarını da arttırmıştır. Com Metraj Yazılımları kullanıcıları her zaman doğru bilgiye ulaşmış, yatırımlarını hiçbir zaman tahmini rakamlar üzerine yapmamışlardır. DWG üzerinde hiçbir değişiklik yapmadan yalnızca metrajı çıkarılacak alanı Com Metraj yazılımlarına göstermek, metraj hesabı için yapılması gereken tek işlemdir. Metrajı çıkarılacak alanı tarayan Com Platinum (Donatı metraj yazılımı) metraj hesabına yönelik tüm çalışmasını bir kaç saniye içerisinde tamamlar ve metraj hesabını kullanıcısına teslim eder. 100.000 m2'lik alanın donatı metrajını 1 günde ve %100 doğrulukta bitiren Com Platinum, projede eğer varsa eksik ya da hatalı donatı adet bilgilerini de otomatik olarak hesaplar ve DWG üzerine basar. Donatı sipariş ve kesim listelerine kadar hazırlayan Com Platinum, ülkemizin en büyük şantiyelerinde aktif olarak çalışmaya devam etmektedir.

beton kalıp kalıp iskelesi metraj yazılmı

Metraj hesabına yönelik bir diğer çözüm olan Com Standard ise beton, kalıp ve kalıp iskelesi metrajlarına anında ulaşmanızı sağlar. 3 boyutlu projeler ihtiyaç olmaksızın standard bir DWG üzerinden metraj hesabını bitirebilen Com Standard ile yine 100.000 m2'lik alanın beton, kalıp ve kalıp iskelesi metrajlarını 1 günde rahatlıkla alabilirsiniz. Yeşil defterden keşif özetlerine kadar tüm adımları otomatik bitiren Com Standard ile kalıp takımlama listeleri de otomatik olarak oluşmuş olur.

Maliyetlerin günden güne arttığı inşaat sektöründe yapılan yanlış metraj hesapları maliyetlerini düşürmek isteyen firmalara olumsuz sonuçlar doğurmakla birlikte doğru planlama yapılmasının da önüne geçmektedir. Elle metraj hesabı yapan teknik ofislerde metraj hesabı çok uzun süreler almakla birlikte çıkarılan metrajın kontrolünde de ciddi problemler yaşanabilmektedir. Bu tarz problemlerin son bulduğu Com Metraj Yazılımları ile tüm metraj hesabı otomasyon altına alınmakla birlikte karlılıklar maksimum seviyelere rahatlıkla çıkarılabilir.

3 Boyutlu modelleme ile uğraşmayın!


Video metraj hesabının ufak bir kesitini içermekle birlikte daha fazla bilgi için CB Yazılım

Metraj Yazılımları iletişim
Doğru donatı metraj hesabına tek tıklamayla ulaşın
3 boyut ile modellemeden beton, kalıp ve kalıp iskelesi metrajları anında hazır?
Com Platinum ile kimlere çözümler sağladık?