Şantiyelerde Hiyerarşi, Bürokrasi ve Organizasyon
Şantiyelerde hiyerarşi, bürokrasi, organizasyon

Şantiyelerde Hiyerarşi, Bürokrasi ve Organizasyon


Hiyerarşi

Şantiye işletmesinde en önemli unsurlarından biri hiyerarşik yapılanmadır. Hiyerarşi, bir toplulukta veya bir kuruluşta yer alan kişileri alt-üst ilişkileri, görev ve yetkilerine göre sınıflandıran sistemin adıdır. Eski deyimle buna "silsile-i meratip" adı verilir.

Toplukların sevk, idare ve yönetiminde hiyerarşik yapılanma ve organizasyon şeması oluşturularak yürütülmesi gerekmektedir. Organizasyon şemasında belirtilen kadro şemasında çalışanların unvanları ile bunların görev, yetki ve sorumluluklarının tanımlarının belirlenmesi zorunludur.

Bu tür bir yapılanmalar oluşturulmadığı takdirde başarıya ulaşılması, işi zamanında ve sorunsuz bir şekilde bitirilmesi mümkün olamayacaktır. Bu nedenle; işin kapsamı, niteliği, süreside ne olursa olsun hiyerarşik yapılanmaya uygun bir organizasyon şeması oluşturulmadan işe başlanmamalıdır.

Ayrıca; her şantiyede hiyerarşik yapılanma ve organizasyon şemasına bağlı olarak minimum düzeyde olsa bile bir bürokrasinin oluşturulması gerekmektedir. (iş akış süreçlerine göre şantiye içi ve dışı doküman standardı vb.)

Bürokrasi ve Organizasyon

Kuralsızlık ve Düzensizlik

Bürokrasi, bir yönetim mekanizması olmakla birlikte, hiyerarşik emir komuta zincirinin yer aldığı yapılardır. Bu zincirin her halkasında kullanılan otorite, görevin tanımlanan tanımı, yetki ve sorumluluk alanıyla ve amirlerin takdir yetkileriyle sınırlıdır.

Bürokrasinin oluşturulabilmesi için şantiyedeki hiyerarşik yapıdaki tüm disiplinlerin görev, yetki ve sorumluluğu kapsamındaki iş ve işlemlerin yazılı talimatlarla ve bunların belgelendirecek bir sistem üzerinden yürütülmesi ve takibi gerekmektedir.

Bu sistem, genelde hızlı bir şekilde yürütülmekte olan işlerin içerisinde angarya ve/veya vakit kaybettiren bir iş ve işlem gibi görülse de, işin ilerleyen aşamalarında yapılan bu çalışmanın ne kadar doğru ve yararlı olduğu yaşanarak görülecektir.

Şantiye personelinin hiyerarşik yapılanmayı, şantiye bürokrasisini ve ofis çalışmasını benimsemesi ve bunları özümsemesi kişilerin mesleki altyapılarının oluşmasında ve ilerleyen zaman içerisinde üst kademelerde görev almalarında önemli bir etken olacaktır.

Unutulmamalıdır ki; iş sahada değil masada kazanılır. Bu nedenle; sahada ne yapılırsa yapılsın sonuçta başarı ve başarısızlık kağıt üzerinde değerlendirildikten sonra ortaya çıkacaktır. Ayrıca bu çalışma tarzına alışık olmayan mühendisin de mesleki başarı elde etmesi söz konusu olamayacaktır.

Her işin başında tertip ve düzen gelir. Tertip ve düzenin olmadığı şantiyelerde iş yapmak, süreci kontrol etmek, verimli bir çalışma yürütmek, yapılanlardan haberdar olmak, hesap sorabilmek ve hesap verebilmek, verimliliği sağlamak, iş gücü ve malzeme zayiatlarını önlemek, mükerrer ve hatalı imalatların yapımına mani olmak, maliyetleri kontrol etmek, iş kazalarını önlemek mümkün olamayacaktır.

Kardan Zararlar

Kardan zararlar

İşlerin masada kazanıldığı günümüzde yüksek kazançlar ile iş yapan firmaların büyük bir bölümü aslında kardan zarar ettiklerinin farkına varamamaktadır. Ayrıca kasaya giren yüksek miktardaki nakitlerden de firmaların geleceğini sağlamlaştırdığı anlamı çıkarılmamalıdır. Büyük ölçekte iş yapan firmaları dikkatli incelediğinizde, organizasyon ve hiyerarşik yapını ne kadar önemli olduğunu rahatlıkla görmeniz mümkündür. Şantiyede uygulanan düzenli yapılanmanın karlılık seviyelerine ciddi etki ettiği görülecektir. Bu konuda yazılımlardan da destek alan günümüzün firmaları, maliyetlerini minimum seviyelere rahatlıkla indirebilmektedirler.

Metraj Yazılımları iletişim
Doğru donatı metraj hesabına tek tıklamayla ulaşın
3 boyut ile modellemeden beton, kalıp ve kalıp iskelesi metrajları anında hazır?
Com Platinum ile kimlere çözümler sağladık?