Statik projelerde donatı adet bilgilerini neden yazmazlar?
Statik projelerde donatı adetleri neden yazmaz

Statik projelerde donatı adet bilgilerini neden yazmazlar?

Paftanızı açtınız ve çoğu zaman karşılaştığınız gibi paftalarda yine donatı adetleri mevcut değil. Metraj öncesi tamamlanması gereken donatı adetleri, zaten kısıtlı sürelerde teslim etmeniz gereken metraj hesabını iyice içinden çıkılmaz bir duruma sokmaktadır. Her projede yüzlerce hatta binlerce eksik adet bilgisinin teker teker hesap ederek bırakın metrajı yetiştirmeyi, elinizdeki diğer işler de aksamaya başlayacaktır. Peki, sıklıkla karşılaştığınız bu durumun asıl nedenini hiç merak ettiniz mi?

Projelerde Donatı Adetlerinin Yazdırılmamasında İdarelerin Rolü

Kamu görevlileri ve yetkilileri risk ve sorumluluk altına girmeyip olası bir olumsuz durumda yüklenici firmanın çözüm getirmesini istemektedir. Adet bilgileri yazılı olan paftalarda yüklenici firmaların hukuksal anlamda yaptırım gücü olacaktır.

Adet bilgileri yazılı projelerde uygulama esnasında adet bilgilerinin yanlış olduğu görüldüğünde yüklenicinin idareden projenin düzeltilmesini talep etme hakkı doğacaktır. Yüklenici, projelerde gerekli düzeltmeler yapılıncaya kadar ki süreçte iş yapamayacağından başta süre uzatımı olmak üzere genel giderlerinin karşılanmasını isteyeceği gibi, mukayeseli keşif hazırlayarak ilave ödeme talebinde de bulunabileceklerdir.

Bundan dolayı İdareler, proje firmalarından, projelere donatı adetlerindeki olası yanlışlıklar ve hatalara karşı hukuki açıdan hiçbir riski almamak ve herhangi bir sorumluluk taşımamak, buna bağlı olarak yüklenicilerden gelecek ilave talep ve isteklere de muhatap olmamak için donatı adetlerinin yazılması istememekte, böylece proje firmaları ile birlikte müteselsil bir sorumluluktan müştereken kurtulmaktadır.

Sorumluluk Kimde

Ayrıca; ihalelere çıkarılan işlere ait kaba metraj (demir, beton, kalıp, kalıp iskelesi) metraj bilgileri de statik analiz programlarından alınan ve hiçbir irdeleme, inceleme ve değerlendirme yapılmadan mutlak doğrudur mantığı ile kabul edilen bilgiler nedeniyle, ihaleye esas yaklaşık maliyet değerlerinin de ayrıca sorgulanması gerekmektedir.

Böylece, projelerdeki yanlışlıklar ve bilgi eksikliklerinden kaynaklanacak teknik, mali ve hukuki sorumlulukları ihaleyi üstlenen yüklenicinin sırtına yüklenerek iş yaptırılmaya çalışılmaktadır. Yapım aşamasında sorunlarla karşılaşıldığında idarelerdeki yetkililerin yükleniciler için kullandıkları ilk ifadeler, “hesabını doğru yaparak ihaleye girseydin, zorla vermedik bu işi, ihaleye girmeseydin” şeklinde olup, işin en acı tarafı, işlerin bu hale gelmesinden, yanlış, hatalı ve bozuk imalatlardan, tasfiye ve feshedilen işlerden, firmaların batmasından bir nebze de sorumlu olduklarını düşünememeleridir.

Metraj ve Keşif Mühendisleri Donatı Adetlerini Nasıl Hesaplar?

Metraj işinin tüm zorluğu ve sorumluluğu bu hesapları yapan teknik elemanların (tekniker, mühendis) üzerindedir. Kısıtlı sürede çok sayıda ihaleye hazırlanan firmalardaki mühendisler, ihale hazırlık süreçlerinde metraj oluşturma aşamasında birkaç kolon, kiriş, perde ve döşemedeki donatının metraj bilgisi üzerinden aldığı değerleri işin geneline tahvil ederek tahmini bir sonuç üzerinden metraj hesabını belirler. Veya, ne kadar yanlış bir sistem olduğu herkes tarafından ifade edilse de kısıtlı sürelerdeki ihaleye hazırlık süreçlerinde ilk başvurulan yöntem olan beton miktarı üzerinden pursantaj yoluyla donatı tonajı belirlemektedirler.

donatı adet hesabı

Kazanılan ihale sonrasında, “artık iş alındı ve gerçek metraj bilgilerine ihtiyacımız” denildiğinde yüzlerce hatta binlerce donatının adetlerinin tek tek elle hesaplanması ve metraj tablolarına aktarılması gerekir ve daha işe başlamadan sıkıntısı ve eziyeti başlamış olur. Donatı metrajı, zorunlu olunmadığı sürece hiç kimsenin yapmak istemediği bir iş olup, ayrıca; bu şekilde çıkarılan metraj sonuçları da her zaman tartışma konusu olmaktadır.

Ortalama olarak projedeki tek bir donatının adedinin elle hesap edilmesi, projeye işlenmesi ve excel ya da PDF ile metraj tablosuna aktarılma süresi 37 saniyedir. Paftalarda binlerce eksik adedin bulunduğu dikkate alındığında projenin büyüklüğüne göre günler, haftalar hatta aylarca sürecek bir iştir.

Herhangi bir atlama yapmadan tüm adetlerin doğru olarak belirlenmesi yalnızca metraj sonucu için değil, planlamanın yapılması, donatı sipariş ve kesim listelerinin de doğru olarak oluşturulması olmazsa olmazlar arasında en başta gelmektedir.

Projelerdeki eksik donatı adetleri en kolay nasıl hesaplanır?

Com Platinum Donatı Metraj Yazılımı

Gelişen teknolojiye ayak uyduran firmalar, donatı metrajları, adet hesapları, adet kontrolleri, yeşil defter ve keşif özetleri, hatta donatı sipariş ve kesim listeleri ile zaman kaybetmeyip tüm bu süreçleri profesyonel yazılımlar ile yürütmektedir. Çalışanlar üzerine yük olan tüm bu süreçler aslında tek tıklama ile rahatlıkla bitirilebilmektedir.

Com Platinum, donatı adetlerinden kaynaklı problemlerin önüne geçmekle birlikte metraj hesabını da anında noktalar. 2010 yılından günümüze metraj hesabının en önemli çözümü noktasında başarılı işler çıkarmaya devam eden Com Metraj Yazılımları, yüklenici firmalar üzerinde bulunan yükleri kendi üzerine alır ve maksimum karlılık ile işlerin yoluna girmesini sağlar.

Paftayı tarayan Com Platinum, donatı adetlerinin bulunmadığı paftalarda TS500 ve Deprem Yönetmeliği esaslarına göre dağıtma arlıklarını esas alarak eksik olan adet bilgilerini anında hesaplar ve DWG üzerine kaydeder.

Bununla birlikte, adet bilgisi olan donatıların adetlerinin (döşeme, temel, kirişlerdeki etriye donatıları için geçerli) doğruluk kontrolünü yapar. Kullanıcının talebi doğrultusunda yanlış ve eksik hesaplanmış adetleri doğru adet bilgileri ile düzeltir ve aradaki tonaj farkını kullanıcısına gösterir.

2010 yılından günümüze metraj hesabıyla ilgili çok sayıda yazılım çözümü geliştiren CB Yazılım, mühendisler üzerinde yük olan metraj hesabını tek tıklama ile bitirmekle birlikte projede oluşabilecek donatı adet ve uzunluk hatalarından kaynaklı sorunlarında anında önüne geçer. Türkiye’nin en önemli firmalarında metraj çözümünün tek adresi noktasına gelen Com Platinum, mühendis ve teknikerler üzerinden tüm metraj yükünü kendi üzerine alır ve tek tıklama ile donatı metrajlarını noktalar, raporlar.

Donatı Adetleri Otomatik Olarak Nasıl Hesaplanır?


Com Platinum ile donatı adetlerini hesaplamak için yapılması gereken tek işlem, adet bilgilerinin eksik olduğu alanı kare içerisine alıp enter tuşuna basmaktır. Binlerce eksik adeti birkaç saniye içerisinde hesaplayan Com Platinum, donatı metrajları için geliştirilen en akıllı yazılım çözümüdür.

Metraj Yazılımları iletişim
Doğru donatı metraj hesabına tek tıklamayla ulaşın
3 boyut ile modellemeden beton, kalıp ve kalıp iskelesi metrajları anında hazır?
Com Platinum ile kimlere çözümler sağladık?