Com Mimari - İnce Metraj ve Keşif Yazılımı
çizimden mimari metraj çıkarma

Com Mimari metraj yazılımının ilk videosu yayınlandı...

2010 yılından günümüze gelen süre içerisinde inşaat sektöründe hızla yayılan ve yer edinen Com Metraj Yazılımları, 2017 yılı itibariyle sektörün mimari metrajlarına yönelik geliştirilen en akıllı metraj programı olan Com Mimari İnce Metraj ve Keşif Yazılımı ile birlikte mimari metraj hesabına akıllı bir çözüm getiriyor. 2010 yılında donatı metrajlarına yönelik akıllı yazılım çözümleri ile girdiğimiz inşaat yazılımları piyasasında 2013-2014 yılları arasında beton, kalıp ve kalıp iskelesi metraj yazılımları ile zirveyi yakalamıştık. Yine o yıllarda Ar-Ge’sine başladığımız ve 2013 yılından günümüze gelen süre içerisinde bazı özel projelerde kullanılan Com Mimari, 2017 yılı içerişinde tüm Türkiye’nin kullanımına açılıyor.

Com Mimari ile Çizimden Metraj Çıkarmanın Kuralları Değişiyor!

Mimari metrajı çıkaracağınız paftanızı her hangi bir CAD yazılımı ile açmanız, metraj hesabının sonucuna ulaşmanız için yapmanız gereken işlemlerin %50’sini tamamlamanız anlamına gelmektedir. Geri kalan işlem ise Com Mimari’ye metrajı çıkarılacak alanı göstermek! Metrajı çıkarılacak alanı kare içerisine alıp enter tuşuna bastıktan sonra Com Mimari, içerisinde bulunan tüm algoritmaları devreye sokarak, mimari proje üzerinden metraj hesabına esas tüm bilgileri otomatik olarak kullanıcısına teslim eder.

Com Mimari Neden Çizimden Metraj Çıkarmanın En Akıllı Yazılım Çözümü?

Com Mimari ile metrajı çıkarılacak alanı kare içerisine alıp enter tuşuna bastınız. Peki Com Mimari bu işlemden sonra sizlere nasıl bir çalışma teslim edecek?

Metrajı çıkarılacak alanın mahal adı listelerinden metrekarelerine, doğramaların eşleştirilmesinden, doğramalardan kaynaklanan minha işlemlerine, mahal bazlı kesin hesap niteliğinde döşeme, duvar, tavan imalatlarına ve bu imalatların mahal, daire, kat, blok ve tüm projenin geneline atanmasına kadar olan tüm süreçleri otomatik olarak çıkarmış olacaktır. Ayrıca bu işlem sırasında her mahal için döşeme kalınlıklarından kaynaklanan farklı yükseklikleri de dikkate alır.

Aynı Duvarda Farklı Yükseklikteki İmalatlar ve Com Mimari Metraj

Aynı duvarda bulunan ancak, farklı yüksekliklere sahip (mutfak, banyo, wc vb.) yerlerdeki imalatlar için duvar bazlı metraj oluşturur. Kullanıcının bu metrajı oluşturmak için yapması gereken tek işlem, imalatların kotları (yükseklikleri) ve bu kotlara ait imalatların pozlarını seçmesidir.

Com Mimari Metraj Programı

Benzerliği Olan Yerlerdeki Metraj İşlemleri ve Com Mimari

Benzerliği olan mahal, daire, kat, blok ya da tüm projede benzer olan yerler için ayrı ayrı metraj çıkarılmasına gerek yoktur. Okutma işlemi bittikten sonra Com Mimari kullanıcısına benzer olan mahal, kat, blok ya da tüm projeye bu metrajı atayım mı sorusunu sormaktadır. Kısaca benzer mahaller için 1 defa metraj çıkarmanız, tüm projedeki benzerler için metrajını bitirdiğiniz anlamına gelmektedir.

Com Mimari Metraj ile Poz Atama

Metrajı çıkarılacak alanın tüm bilgilerine ulaştık ve sıra poz atama işlemine geldi. Com Mimari, içerisinde bulunan akıllı poz atama sistemi sayesinde 1-2 mouse tıklaması ile tüm mahaller, binalar ya da projenin geneli için poz atamaları otomatik olarak yapılmış olacaktır. Ayrıca, poz ataması yapılan mahallerin döşeme, duvar ve tavanlarında farklılık arz eden imalatlar için müstakil olarak poz silme, poz ilave ve poz değişiklikleri yapılabilir.

Mahal Listeli Oluşturma ve Com Mimari

Com Mimari ile çıkarılan metraj ve poz ataması sonucunda metrajı çıkarılan projenin geneli için otomatik olarak tüm mahal listeleri oluşmuş olacaktır. Bu mahal listeleri kapsamında mahalin adı, mahalin numarası, mahalin döşeme, duvar, tavan metrekareleri, döşeme, duvar ve tavanda kullanılan imalatların pozları ve miktarları ile mahallerdeki doğramaların cinsi, tipi ve boyutlarına göre listeleri otomatik olarak proje üzerine basılmış olacaktır.

Yeşil defter ve Keşif Özeti

Com Mimari ile oluşturulan ve poz ataması yapılan imalatların mahal, daire, kat, blok, proje geneli bazında yeşil defter ve keşif özetleri otomatik olarak oluşmuş olacaktır.

Birim Fiyat Kütüphanesi

Com Mimari’nin kapsamında akıllı bir birim fiyat kütüphanesi bulunmaktadır. Birim fiyat kütüphanesi kapsamında kamu kurumlarınca yayınlanan geçmiş yıllar ile ilgili yıla ait birim fiyatlar, rayiçler, analizler ile kullandığınız özel pozları tanımlayabileceğiniz (benim pozlarım) kullanıcı dostu bir kütüphane bulunmaktadır. Ayrıca; güncel birim fiyatlar, ilgili kurumlardan satın alınarak kısa bir süre sonra Com Metraj Ekibi tarafından kullanıcılarına sunulacaktır.

Duvar Metrajı ve Com Mimari

Mimari kat planları ve ilgili katın betonarme proje kalıp planları süperpoze edildikten sonra Com Mimari ile yapılacak tek okutma kapsamında kiriş altında kalan duvarların yüksekliklerinden kiriş yüksekleri, doğrama boşlukları ve boşluklara ait lentolar Com Mimari tarafından otomatik olarak duvar metrajından düşülerek, duvar cins ve kalınlıklarına göre yine otomatik olarak ayrılarak metraja dahil edilir.

Subasman Altı İmalatlar

Yapının subasman altındaki temel altı, temel içi, temel yan yüzü ve temel üstü tüm imalatları ile betonarme perdelerdeki dış yüzey imalatları (su ve ısı izolasyonu vb.), drenaj, hafriyat ve geri dolgu imalatlarına ait yaklaşık 100 kalem imalatın metrajı tek okutmada tamamen otomatik olarak bitmiş olur.

Ar-Ge Süreçlerinde Com Mimari

4 yıllık AR-GE süreci içerisinde hedeflediğimiz akıllı metraj programına ulaştığımız Com Mimari, yine AR-GE süreçleri içerisinde şantiyelerin mimami metraj hesabında da Com Metraj Ekibi tarafından aktif olarak kullanıldı. Com Mimari ile aldığımız sonuçları uzun analiz süreçlerinden geçirdikten sonra 2016 yılı sonlarına doğru arayüzler ile buluşturmaya başladık.

İhtiyaç olan nitelikli bilgiye minimum sürede erişip, kullanıcısı üzerinden ciddi bir iş yükünü almış olacak olan Com Mimari, yakın zamanda diğer videoları ile sorulara cevap vermeye devam edecek.

İlk videosu ile Com Mimari


Yukarıda bahsettiğimiz tüm özelliklerin video çekimlerine başlanmış olup tüm videolar kısa sürede yayınlanmış olacaktır.

Özetle Com Mimari Nedir?

Çizilmiş bir proje üzerinden metraja esas tüm verileri otomatik alabileceğiniz bir metraj sistemidir. Böyle bir metraj sistemi oluşturmak için ileri düzeyde algoritma, bulanık mantığa dayalı yapay zeka ile üst düzeyde mühendislik bilgisinin kullanılması gerekmektedir. Videoda da izleyebileceğiniz üzere metrajları nasıl gruplayacağını, hangi bilgilerin toplanacağı gibi birçok sorunu, Com Mimari metraj otomatik olarak çözümler. Com Platinum ve Com Standard Yazılımları ile proje üzerinde nelerin kolon, nelerin kiriş, nelerin betonarme perde, nelerin döşeme, nelerin temel ve bileşenleri olduğunu nasıl otomatik olarak algılattıysak, yine ileri bir algoritma ile mimari kat planları üzerinden nelerin duvar, nelerin doğrama hatta projedeki doğramaların hangi duvarlara ait olduğu ve ilgili duvardan minha edileceğini gibi sonuçları yine otomatik olarak algılayan çözümler sunarız.

Statik projelerde donatı adet bilgilerini neden yazmazlar?
Demir fiyatlarında yaşanan artışlar ve firmaların bundan sonra uygulaması gereken 4 değişiklik
Com Metraj Yazılımları Türkiye'nin Devlerinin Tercihi!