Metraj Uygulamaları
Metraj Uygulamaları

Metraj Uygulamaları

Kazı işleri, demirsiz beton, betonarme, kalıp, taş duvar, donatı, çatı, kapı ve pencereler, ince işler gibi metraj çeşitleri ile ilgili metraj uygulamaları yapılmaktadır. Ön keşfe esas ve kesin keşfe esas olarak ilgili metraj çeşitleri ile ilgili yapılan metraj uygulamalarıyla beraber, gerekli metraj hesaplamaları yapılmaktadır. Bunlar akabinde ise metraj çıkarma ile gerekli maliyet hesaplamaları yapılmaktadır. Bir yapının inşasının gerçekleştirilebilmesi için ilk olarak imar durumu üzerinden projesinin çizilmesi gerekmektedir. Yapıyla ilgili projeler üzerinden ise maliyet bedellerinin hesaplanması gerekir. Yani yapı için harcanacak olan malzeme miktarının tek tek hesaplanması ve yapının maliyetinin bilinmesi işi yaptıran açısından çok önemlidir. Metraj uygulamaları üzerinden yapılacak olan metraj çıkarma ile işi yaptıran kişi özel şahıssa mali durum bedeline göre planlama yapmaktadır. Kamu kurumu ise, mali iş programlarını maliyet bedeline göre yapabilmektedir.

Bir yapı inşasını meydana getirecek olan elemanların tek tek hesaplanarak malzeme miktarlarının doğru ölçüler çerçevesinde belirlenmesi ve bunlar üzerinden maliyet hesabının çıkarılması ile metraj işlemi yapılmaktadır. Metraj çıkarma çok önemlidir ve hatasız olarak yapılmalıdır. Yanlış yapılması durumunda maliyet hesaplarında hata olabilmektedir. Metrajda yapı elemanları ölçülürken hangi ölçü biriminin kullanılacağına önceden, doğru bir şekilde karar verilmelidir. Sık karşılaşılan elemanların metrajının unutulmaması ya da 2 kez hesaplanmaması için metraja başlarken aynı boyuttaki benzer elemanlar aynı renge boyanabilir ya da harf ve rakamlar ile kodlanabilir. İnşaya ait eleman boyutları belirleneceği zaman planlardan ev ve boy, kesitten ise yükseklikler alınmalıdır. Ölçü rakamları kullanırken virgül ve boyutlanmaya dikkat edilmelidir. Elbette ki olası hataları azaltmak için metraj cetveli kullanılmalıdır. Metraj işlemlerini yaparken bu gibi noktalara dikkat edilmesi, doğru metraj çıkarma ve hesaplamasının yapılması konusunda yardımcı olacaktır. Böylelikle metraj uygulamaları doğru ölçülendirmeler ile başarılı bir şekilde yapılabilecektir. Akabinde metraj uygulamaları metraj çıkarma için rahatlıkla kullanılabilecektir.

Doğru bir metraj yapabilmek için gerekli metraj yapma kurallarının bilinmesi ve metraj cetvelinin kullanılması gerekmektedir. Bu doğrultuda metraj yaparken hiçbir imalat unutulmamalıdır. Yapı elemanlarını ifade eden ölçü birimleri doğru bilinmeli ve doğru yazılmalıdır. Ayrıca boyutların ve miktarlarında ölçü birimlerine uygun olacak şekilde yazılması gerekmektedir. Metraj yapılan kısımlar planlarda işaretlenmeli ve benzer boy, en ve yükseklik, alan ve hacimler benzer adetler ile çarpılmalıdır. Metraj yapılırken boyutlar metre cinsinden yazılarak hesaplanmalıdır. Metraj işleminde matematiksel işlemleri hatasız yapmaya özen gösterilmeli, yapı elemanları anlaşılacak bir şekilde sembol ile ifade edilmelidir. Ayrıca metraj hesaplarında önce boşluklar dahil olmak üzere miktarlar hesaplanarak, sonra boşluklar düşürülmelidir. Yapılacak metraj hesaplarında yapı metraj cetveli, demir metraj cetveli ve metraj özeti cetveli gibi cetveller kullanılmaktadır. Bu cetvel tablolarının da doğru kullanılmasına özen gösterilmelidir. Tüm bu anektodlar sayesinde doğru metraj uygulamaları yapılarak, doğru metraj hesaplamaları yapılabilir.

AutoCAD, BricsCAD, ZWCAD, G-star CAD ve benzeri çizim programları ile kazı, demirsiz beton, kalıp, donatı ve benzeri inşa yapılarına ait çizimler yapılmaktadır. Ayrıca bu metraj çeşitleri için kesitler üzerinden metraj uygulamaları yapılmaktadır. Yapılan metraj uygulamaları üzerinden metraj çıkarma işlemlerinin yapılabilmesi için Com Platinum, Com Standard, Com Enterprise ve benzeri metraj programları bulunmaktadır. Bu metraj programları sayesinde yapılan metraj uygulamalarından donatı, beton, kalıp, kalıp iskelesi ve benzeri birçok metraj çıkarma işlemleri yapılabilmektedir. Kullanımları oldukça kolay olan bu metraj programları sayesinde metraj uygulamaları üzerinden metraj çıkarma işlemleri çok kısa sürelerde ve %100 doğru sonuçlar ile yapılabilmektedir.

Statik projelerde donatı adet bilgilerini neden yazmazlar?
Demir fiyatlarında yaşanan artışlar ve firmaların bundan sonra uygulaması gereken 4 değişiklik
Com Metraj Yazılımları Türkiye'nin Devlerinin Tercihi!